National Conferences

Brytek-Matera A. (2021). Jedzenie pod wpływem emocji, zaburzenia odżywiania i zaburzenia nastroju w dobie pandemii.  Jubileuszowy Kongres Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością pt. „Obesitologia wczoraj, dziś i jutro”. Wykład na zaproszenie Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością.

Brytek-Matera A. (2021). Nieadaptacyjne style jedzenia: kiedy jedzenie przestaje pełnić swoją podstawową funkcję. III Dni Świadomości Żywieniowej. Wykład na zaproszenie Wydziału Nauki o Żywności oraz Koła Naukowego Żywienia i Profilaktyki Żywieniowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Brytek-Matera A. (2021). Współzależność emocje-jedzenie i jej znacząca rola w wybranych jednostkach nozologicznych. Szczecin. 46 Zjazd Psychiatrów Polskich pt. „Psychiatria w obliczu zmian”.

Brytek-Matera A. (2019). Holistyczne spojrzenie na problematykę nadmiernej masy ciała. Łódź. Ogólnopolska Konferencja pt. „Jak zarządzać aktywnością fizyczną i zdrowym odżywianiem w firmach. Wnioski praktyczne z ogólnopolskiego badania pracowników”. Wykład na zaproszenie Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy (Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi).

Brytek-Matera A., Modrzejewska J. (2019). Ruminacje a style jedzenia w kontekście normatywnej i nienormatywnej masy ciała. Lublin. II Ogólnopolska Kognitywistyczna Konferencja Naukowa „Cerebrum Cognita”.

Telega M., Brytek-Matera A., Janowski K., Świątek H., Szcześniak M., Barthels F., (2019). Właściwości psychometryczne czterech wersji językowych Düsseldorfskiej Skali Ortoreksji-PL (DOS-PL). II edycja Warszawskiej Konferencji Nowości Psychologicznych PsychoScience 2019.

Modrzejewska A., Średnicki J., Brytek-Matera A. (2019). Wpływ terapii CPAP na jakość życia kobiet i mężczyzn z obturacyjnym bezdechem sennym oraz współwystępującą otyłością II stopnia. Katowice. XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sekcji Psychologii Zdrowia PTP pt. „W zdrowiu i w chorobie – trajektorie jakości życia”.

Musiał P., Cierpiał M., Czepczor-Bernat K., Brytek-Matera A. (2019). Determinanty niezadowolenia z ciała i współwystępujących nasilonych objawów depresji u osób z otyłością. Poznań. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Rozmiar w umyśle”.

Brytek-Matera A. (2018). Otyłość dziecięca i jej psychologiczne konsekwencje. Katowice. II Konferencja Naukowa “Otyłość wieku rozwojowego – od przyczyny do konsekwencji. W poszukiwaniu skutecznych metod terapeutycznych”. Wykład wygłoszony na zaproszenie Katedry i Kliniki Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Czepczor-Bernat K., Kołodziejczyk N., Brytek-Matera A. (2018). Weryfikacja Homeostatycznej Teorii Otyłości w zakresie predyktorów wskaźnika masy ciała u dzieci: diadyczna perspektywa oceny zachowań żywieniowych dzieci. Katowice. II Konferencja Naukowa “Otyłość wieku rozwojowego – od przyczyny do konsekwencji. W poszukiwaniu skutecznych metod terapeutycznych”.

Brytek-Matera A. (2017). Ortoreksja psychiczna: obraz kliniczny, dylematy nozologiczne, diagnoza. Katowice. Konferencja Naukowa „Psychodietetyka – zrozumieć żywienie”. Wykład wygłoszony na zaproszenie Śląskiego Centrum Zdrowia.

Brytek-Matera A. (2017). Obraz ciała a zaburzone zachowania żywieniowe: mediująca rola jedzenia emocjonalnego. Poznań. XI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Zdrowia PTP „Zdrowie w zmieniającym się świecie – zagrożenia i wyzwania”.

Brytek-Matera A., Średnicki J. (2017). Ocena czynnościowych następstw snu oraz jakości życia u osób z obturacyjnym bezdechem sennym przed i w trakcie leczenia aparatami CPAP. Gdańsk. 36. Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nt. „Psychologia dla zdrowia osoby i społeczeństwa”.

Czepczor K., Brytek-Matera A. (2017). Restrykcje pokarmowe a zaabsorbowanie jedzeniem i masą ciała oraz zachowania ortorektyczne: efekt bezpośredni, pośredni i buforowy. Gdańsk. 36. Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nt. „Psychologia dla zdrowia osoby i społeczeństwa”.

Brytek-Matera A. (2016). Praca z pacjentem z nieprawidłowymi nawykami i zachowaniami żywieniowymi: psychologiczne interwencje. Konferencja Naukowa “Psychodietetyka – zrozumieć żywienie”. Wykład wygłoszony na zaproszenie Śląskiego Centrum Zdrowia.

Brytek-Matera A. (2016). Psychologiczne aspekty nienormatywnych zachowań żywieniowych. Zabrze. V Regionalna Konferencja Naukowa z cyklu „Psychologia i Medycyna” pt. „Zaburzenia odżywiania – od profilaktyki do chirurgii”.

Brytek-Matera A. (2016). Ciało i jego obraz w dobie bycia fit. Katowice. I Interdyscyplinarna Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa “Ciało, ciału, ciałem”. Wykład inauguracyjny.

Czepczor K., Kościcka K, Brytek-Matera A. (2016). Postawy wobec ciała w grupie dzieci przedszkolnych oraz ich rodziców. Warszawa. Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa “Zaburzenia odżywiania się”.

Czepczor K., Kościcka K.,  Gebauer R.,  Brytek-Matera  A. (2016). Internalizacja stereotypowego ideału kobiecej sylwetki: efekt bezpośredni i pośredni. Kraków. VII Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa “Psychodebiuty”.

Brytek-Matera A. (2014). Występowanie zachowań ortorektycznych u pacjentek z zaburzeniami odżywiania leczonymi ambulatoryjnie. Bydgoszcz. XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego: “Psychologia w zmieniającym się świecie”.

Brytek-Matera A. (2014). Ciało i jego obraz w kontekście zdrowia i choroby. Poznań. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wokół Ciała”. Wykład inauguracyjny na zaproszenie Koła Naukowego Zaburzenia Odżywiania z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Kościcka K., Czepczor K., Brytek-Matera A. (2014). Ekspresja złości. Agresja (z) ciała – zachowania autoagresywne u osób cierpiących na zaburzenia odżywiania. Katowice. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Złość. Agresja. Przemoc. Współczesne ujęcie odwiecznego problemu”.

Kościcka K., Czepczor K., Bobrska E., Brytek-Matera A. (2014). FAT talk – negatywne myśli  i ocena własnego ciała. Poznań. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wokół Ciała”.

Brytek-Matera A. (2013). Czynniki warunkujące niezadowolenie z ciała u kobiet z zniekształceniami poznawczymi w zakresie obrazu własnego ciała. Katowice. Konferencja Naukowa  „Zagrożenia behawioralne – profilaktyka, diagnostyka, leczenie”.

Brytek-Matera A. (2013). Anoreksja w szkole – profilaktyka. Bytom. Konferencja Naukowa “Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży”.

Kościcka K., Bobrska E., Czepczor K., Brytek-Matera A. (2013). Problemy żywieniowe polskich dzieci – narastająca epidemia nadwagi i otyłości. Katowice. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dziecko chore we współczesnym świecie”.

Brytek-Matera A. (2012). Dziecko a choroba – psychospołeczny aspekt otyłości. Tarnowskie Góry. Konferencja ,,Cukrzyca wśród dzieci i młodzieży jako problem narastający i wciąż niedoceniony”. Wykład na zaproszenie Stowarzyszenia “Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych” w Tarnowskich Górach.

Brytek-Matera A. (2012). Jak motywować pacjenta? Psychologiczne interwencje w trakcie stosowania diet. Łódź. II Ogólnopolska Konferencja Dietetyki „Congressus Dietetica”. Wykład na zaproszenie Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków.

Brytek-Matera A. (2012). Nemo liber est, qui corpori servit. Ucieleśnione Ja kobiet z zaburzeniami odżywiania. Lublin. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Oko w oko  z … cielesnością”. Wykład na zaproszenie Koła Naukowego Psychologów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Brytek-Matera A. (2011). W jakim stopniu cielesność zagraża strukturze Ja? Ocena obrazu siebie w okresie wczesnej dorosłości u kobiet z zaburzeniami odżywiania. Katowice. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Kryzysy jako wyzwanie dla jednostek i społeczeństwa”.

Brytek-Matera A. (2008). Zaprzeczanie własnej seksualności w zaburzeniach odżywiania. Poznań. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego: „Seksualność człowieka w zdrowiu i chorobie”.

Brytek-Matera A. (2008). „Otyłe” ja pacjentek z anoreksją – dążenie do posiadania szczupłej sylwetki. Poznań. XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego: „Żyć godnie…”

Brytek-Matera A. (2008). Obraz ciała u adolescentów. Dąbrowa Górnicza. II Euroregionalna Konferencja: „Adolescencja. Szanse i zagrożenia”.

Brytek A. (2006). Wyrażanie złości a radzenie sobie ze stresem w bulimii psychicznej. Badania porównawcze na populacji polskiej i francuskiej. Cieszyn. XV Kolokwia Psychologiczne: „Psychologia wobec dylematów współczesności”.

Brytek A. (2004). Wpływ czynników psychospołecznych w bulimii a pobierane wsparcie społeczne. Kraków. II Krakowska Konferencja poświęcona problematyce zaburzeń odżywiania się: „Wokół leczenia anoreksji i bulimii psychicznej. Podejścia, metody, techniki”.