O mnie

Profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Psycholog i terapeuta poznawczo-behawioralny. Kierownik pierwszego w Polsce Zakładu Psychologii Żywienia, Laboratorium Badań nad Zachowaniami Żywieniowymi  (EAT Lab) oraz studiów podyplomowych Psychodietetyka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Laureatka stypendium „START” dla młodych uczonych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Nagrody Ministra Edukacji i Nauki. Stypendystka Rządu Francuskiego, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Program im. Bekkera, Program im. Walczaka) oraz Fondation Maison des Sciences de l’Homme w Paryżu. Wykładała w Paul Verlaine University – Metz, University of Nantes, University of Bordeaux, University of Pavia, University of Padova, University of West London, Western Sydney University, The University of Tokyo oraz Stanford University.

Autorka ponad 160 prac naukowych, w tym sześciu monografii i dwóch prac zbiorowych pod redakcją naukową. Członek rady redakcyjnej „Eating and Weight Disorders” oraz rady recenzenckiej „Nutrients”. Redaktor gościnny specjalnego wydania  Psychology of Eating: Understanding of Eating Behaviours oraz Advances in the Psychology of Eating („International Journal of Environmental Research and Public Health”) a także  Advances in Food Environments („Frontiers in Nutrition”).

Posiada doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami z zaburzeniami odżywiania. Ukończyła specjalistyczne, czteroletnie szkolenie w terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń osób dorosłych w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie we współpracy z Oxford Cognitive Therapy Centre. Uczestniczyła także w szkoleniach z zakresu terapii Ericksonowskiej  w Polskim Instytucie Ericksonowskim.