Recenzje

Opracowałam recenzje artykułów naukowych dla następujących redakcji czasopism:

 • „Appetite”
 • “Applied Psychology: Health and Well-Being”
 • „Body Image”
 • „BMC Psychiatry”
 • “BMC Pregnancy and Childbirth”
 • „BMC Women’s Health”
 • „Children and Youth Services Review”
 • „Clinical Obesity”
 • „Eating and Weight Disorders – Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity”
 • „Eating Behaviors”
 • „Ecology of Food and Nutrition”
 • „International Journal of Environmental Research and Public Health”
 • „Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders”
 • „Journal of Psychosomatic Research”
 • „Life”
 • „Nutrients”
 • „Nutrition Journal”
 • „Perspectives in Psychiatric Care”
 • „Psychiatria Danubina”
 • „Psychiatria Polska”
 • „Psychologie Française”
 • „Psychology, Health & Medicine”
 • „Sustainability”
 • „The Spanish Journal of Psychology”
 • „Polish Psychological Bulletin”
 • „Psychology of Language and Communication”
 • „Czasopismo Psychologiczne”
 • „Endokrynologia, Otyłość  i Zaburzenia Przemiany Materii”
 • „Psychiatria i Psychologia Kliniczna”
 • „Psychologia Jakości Życia”
 • „Psychoterapia”