Terapia

 

Prof. dr hab. Anna Brytek-Matera prowadzi terapię indywidualną osób z zaburzeniami odżywiania  (www.centrumbrytekmatera.pl).

 

PRAKTYKA TERAPEUTYCZNA

Prof. dr hab. Anna Brytek-Matera ukończyła specjalistyczne, czteroletnie szkolenie w terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń osób dorosłych w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie we współpracy z Oxford Cognitive Therapy Centre.

Ukończyła także Podyplomowe Studium Arteterapii Polskiego Instytutu Ericksonowskiego oraz Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę.

Uczestniczyła w szkoleniach z zakresu: terapii rodzin (Polski Instytut Ericksonowski w Poznaniu),  terapii zaburzeń odżywiania (Polski Instytut Ericksonowski w Poznaniu), kształcenia praktycznych umiejętności pomocy psychologicznej  (Polski Instytut Ericksonowski w Katowicach) a także wprowadzenia do terapii poprzez akceptację i zaangażowanie (acceptance and commitment therapy).